Zmiana uprawnień – polecenie chmod

Do zmiany uprawnień do pliku użyjemy polecenia chmod, którego składnia przedstawia się następująco: chmod uprawnienia ścieżka_do_pliku. Uprawnienia możemy określić na dwa sposoby.
  Używając cyfr [4, 2, 1, 0], gdzie:
  • 4 – odczyt,
  • 2 – zapis,
  • 1 – wykonywanie,
  • 0 – brak uprawnienia,
Zapisujemy 3 cyfry, które są sumą tych podanych wcześniej. Pierwsza cyfra przypisana jest do właściciela, druga dotyczy grupy, kolejna reprezentuje pozostałych użytkowników. l7 Do katalogu Test przyznałem wszystkie uprawnienia dla właściciela ( 4 + 2 + 1 ), odczytwykonywanie dla grupy ( 4 + 1) i  tylko odczyt dla pozostałych użytkowników ( 4 ).
  Drugi sposób zapisu używa symbolicznego przypisania uprawnień. Litery u, g i o reprezentują kolejno właściciela (user), grupę (group) i pozostałych użytkowników (other) oraz litery r, w , x oznaczają odczyt (read), zapis (write) i wykonywanie (execute). l8 Ten zapis przyznaje dokładnie te same uprawnienia jak ten podany wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *