MySql: Funkcje agregujące

Dane można podsumować wykorzystując funkcje agregujące, do których zaliczają się:

  • zliczanie (COUNT())-pozwala na znalezienie liczby wystąpień.
  • sumowanie (SUM())-umożliwia wyliczenie sumy elementów.
  • obliczanie średniej (AVG())-pozwala na wyliczenie średniej.
  • wyznaczanie maksimum (MAX())-umożliwia znalezienie maksymalnej wartości w zbiorze.
  • wyznaczanie minimum (MIN())-umożliwia znaleznie miniminalnej wartości w zbiorze.

Każda z funkcji posiada jeden parametr, będący wyrażeniem dającym nam wartości do obliczeń.

W przypadku funkcji AVG i SUM wyrażenie musi dostarczać wartości liczbowe, pozostałe funkcje agregujące przyjmują wartości dowolnego typu podstawowego.

Przed wyrażeniem można umieścić słowo kluczowe DISTINCT i do obliczeń zostaną wzięte wartości bez powtórzeń. Umieszczenie w wywołaniu funkcji słowa ALL powoduje, że do obliczeń są wzięte wszystkie wartości.

 Funkcja COUNT zwróci liczbę niepustych wartości. Jeśli w wywołaniu funkcji wyrażenie zastąpimy gwiazdką (*), to zostanie policzona liczba rekordów należących do grupy.

Pozostałe funkcje agregujące również pomijają przy obliczeniach wartości puste, więc nie ma konieczności stosowania mechanizmów wykluczających wartości puste.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *