Konta w Linux- terminal

W Linuxie mamy możliwość pracy w terminalu oraz  za pomocą interfejsów służących, np. do tworzenia kont użytkowników. Tutaj przedstawię jak poradzić sobie z operacjami na kontach użytkownika w terminalu. W celu utworzenia nowego konta skorzystamy z polecenia o składni : useradd [OPCJE] LOGIN Opcje polecenia wpisujemy po myślniku ” ” . -G -pozwala zdefiniować przynależność nowego użytkownika do istniejących grup. -m – definiuje katalog domowy użytkownika. -e – pozwala określic datę wygaśnięcia konta. -c – informacje o użytkowniku. screen Stworzyłem użytkownika o nazwie romek z komentarzem umieszczonym po opcji -c.  Po wpisaniu polecenia jesteśmy poproszeni o podanie hasła dla nowo utworzonego konta. W tym poleceniu skorzystałem również ze słowa sudo, ponieważ do tego zabiegu potrzebujemy uprawnień konta root.   Teraz przejdźmy do ustawiania haseł. Hasło do istniejącego konta dodajemy używając polecenia : passwd [OPCJE] LOGIN . Linux zapyta wówczas w oknie dialogowym o nowe hasło. Oprócz możliwości dodania hasła polecenie to posiada również inne opcje. -d – usuwa hasło wybranego użytkownika -e – hasło użytkownika jest ustawione jako nieaktualne co wymagaa od użytkownika natychmiastowej zmiany hasła po zalogowaniu -i liczba_dni – liczba dni po ilu konto zostanie zablokowane po wygaśnięciu hasła -l – blokada wybranego konta -n liczba_dni – ustawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła. Jeżeli wpiszemy 0 to hasło będzie można zmienić kiedykolwiek. -S – wyświetla status użytkownika lub wszystkich użytkowników, ale musimy wtedy użyć opcji -a -u – odblokowanie wybranego konta -w liczba_dni – określa na ilę dni przed wygaśnięciem hasła użytkownik zostanie ostrzeżony -x liczba_dni – oznacza maksymalny wiek hasła, po przekroczeniu tych dni hasło musi zostać zmienione   screen2 W ten sposób usunęliśmy hasło konta romek.   Jeśli popełniliśmy błąd podczas tworzenia konta zawsze możemy go naprawić modyfikując konto.  Zrobimy wykorzystując                            polecenie : usermod [OPCJE] LOGIN. Opcje tego polecenia w większości pokrywają się z opcjami polecenia useradd. -c tekst – efektem będzie zmiana np. pełnej nazwy użytkownika -d katalog_domowy – pozwala na zmianę katalogu domowego, jeżeli tej opcji użyje się z opcjią -m to zawartość katalogu zostanie przeniesiona do nowego katalogu. -e MM/DD/RR – data, po której konto użytkownika zostanie wyłączone -f liczba_dni – liczba dni po której zostanie wyłączone konto jeżeli hasło nie zostanie zmienione. 0 oznacza wyłączenie konta, natomiast -1 wyłącza tą cechę. -g grupa – zmiana grupy podstawowej użytkownika -G nazwa_grupy – dodanie użytkownika do grupy -l login – oznacza ustawienie nowego loginu dla użytkownika -L – blokada konta użytkownika -U – odblokowanie konta użytkownika screen3 Od teraz login konta romek to rafal. Ostatnie polecenie, które przedstawię posłuży nam do usunięcia konta. Korzystamy z polecenia : userdel [OPCJE] LOGIN. Opcje polecenia: -f – wymusza usunięcie konta użytkownika, nawet jeżeli użytkownik jest zalogowany. -r – usuwa katalog domowy użytkownika. screen4  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *