GParted w systemie Linux i jego funkcje

Program GParted (Linux)

Na egzaminie E12 bardzo często spotykamy się z działaniami opartymi na programie GParted w linuxie oraz wbudowaną przystawką w systemie Windows „Zarządzanie dyskami”, którą zajmiemy się w kolejnym artykule. Oba pozwalają na zarządzanie dyskami, partycjami i ich rozmiarami a to tylko nieliczne funkcje, które zostaną przestawione w tym artykule. Na początek zajmiemy się Linuxem, który wbrew opiniom nie jest taki trudny. Wszystkie przedstawione działania w linuxie będą wykonywane na Ubuntu 16 (Xenial Xerus) Screenshot_27 Tak wygląda GParted. Teraz omówimy, co widzimy po włączeniu programu. Strzałka będzie oznaczać aktualnie omawiany element. 1 Aktualnie widzimy listę dostępnych dysków, która po kliknięciu się rozwinie. Jak widać na zdjęciu poniżej na wirtualnej maszynie znajdują się dwa dyski.         Screenshot_4/dev/sda – jest to pierwszy dysk na którym zainstalowany jest system oraz znajduje się partycja linux-swap. /dev/sdb– ten dysk posłuży nam do demonstracji funkcji programu Gparted.

Omówienie partycji:

Aktualnie wybrany dysk –  /dev/sdb

Na początku zaznaczyłem główną partycję zainstalowanego linuxa w formacie ext4. Na zaznaczonym fragmencie możemy zauważyć ścieżkę, gdzie jest zainstalowana, oraz jej rozmiar i format. Widać, że wielkość partycji to 36,19GiB, użyte 4,42GiB a wolnego miejsca mamy 31,77GiB. Wartości są bardzo nierówne, ponieważ były wybierane automatycznie przez instalator linuxa. (1000^3 = 1 GB| 1024^3  = 1 GiB) ext4 Jak widzimy, na tej jednej partycji nasz dysk się nie kończy, Oprócz partycji głównej możemy zobaczyć partycję extended czyli po naszemu partycja rozszerzona, w której znajdują się dwie pozycje. Partycja linux-swap czyli partycja z plikiem wymiany oraz troszeczkę wolnego miejsca w ilości 1 MiB. 5 Jak widać, oprócz listy partycji, mamy jeszcze graficzne przedstawienie dysku, z podziałem na partycję, ich rozmiarem i ścieżką.

Konfigurowanie partycji

Konfigurowanie partycji rozpoczynamy od wyboru drugiego dysku: Screenshotss_3         Teraz widzimy nasz pusty dysk, na którym nie znajduje się kompletnie nic. Screenshot_5 Jeżeli spróbujemy teraz wykonać jakąś operację wyskoczy nam komunikat: Screenshot_6 Oznacza on, że nie mamy utworzonej tablicy partycji, a więc należy to zrobić. Screenshot_7 Teraz wybieramy Device i klikamy na „Create Partition Table…”. Pojawi się okienko tworzenia tablicy. Screenshot_8 Typu tablicy nie zmieniamy i klikamy „Apply”. Po utworzeniu tablicy możemy rozpocząć  tworzenie naszych partycji, czyli klikamy na wolną przestrzeń na dysku i wybieramy „New”. Menu możemy otworzyć zarówno klikając na listę, jak i na graficzne odwzorowanie dysku. .Screenshot_9 Następnie zobaczymy okienko: Screenshot_10 Pokazały się następujące pola wyboru:
  • Free space preceding/following – wielkość nieprzydzielonego miejsca,
  • New size (MiB) – wpisujemy wielkość w MiB nowej partycji,
  • Create as – wybieramy typ partycji. Mamy do wyboru partycję podstawową (Primary), rozszerzoną (Extended) oraz dysk logiczny (Logical Partition), ale dopiero po utworzeniu partycji rozszerzonej,
  • File system – system plików w jakom zostanie sformatowana partycja,
  • Align to – wyrównaj do pojemności, liczby cylindrów, nie wyrównuj,
  • Label – etykieta partycji.
Wielkość partycji można również ustalić za pomocą myszki.  

Teraz utworzę partycję z wartościami – jak na zdjęciu poniżej:

Screenshot_11 W polu „New size” wpisałem 5000 a w „Label”  „Pieseł”. Klikamy „Add” i wynikiem tej operacji jest nowa partycja. Screenshot_12 Jak widać, w lewym dolnym rogu wyświetla się liczba operacji do wykonania, czyli program czeka aż pozwolimy mu wykonać operacje, ponieważ na razie tylko mówimy, co chcemy robić. Aby wykonać operację należy kliknąć: Screenshot_13 Działanie tego przycisku możemy porównać do funkcji „Zapisz” w zwykłym dokumencie tekstowym, ale nie musimy tego wykonywać po każdym działaniu. Jednak koniecznie trzeba o tym pamiętać na samym końcu.  Bez tego program nie wykona naszych operacji i zmiany nie wejdą w życie. Po kliknięciu program zapyta nas, czy jesteśmy pewni naszego działania, ponieważ w tym momencie mogą zostać usunięte dane na partycjach. Ponieważ u nas danych nie ma, więc spokojnie zatwierdzamy operację. Screenshot_14                 Program teraz tworzy nową partycję, a po zakończeniu powinno pojawić się takie okno: Screenshot_15                 Jak widać wszystko przebiegło poprawnie i nie ma błędów, więc klikamy „close”. Screenshot_16             Często, aby wykonać kolejne działania na partycji, należy najpierw ją utworzyć, a następnie zatwierdzić.  Dopiero później można wykonać pewne czynności. Jeżeli chcemy stworzyć partycję rozszerzoną, zawierającą mniejsze partycje, musimy na etapie tworzenia partycji w polu „Create as:” zamiast  „Primary Partiotion” wybrać „Extended Partiotion”. Następnie, klikając na partycję rozszerzoną, możemy stworzyć kolejne partycje. Tylko tym razem wybieramy w tym samym polu „Logical Partition”. Tym sposobem tworzymy partycję logiczną w partycji rozszerzonej. WAŻNE Jeżeli któraś z partycji jest zamontowana pojawi się ikona kłódki – musimy ją odmontować, aby możliwe były na niej operacje. W celu odmontowania partycji klikamy na nią i wybieramy: UNMOUNT.   Na partycjach możemy wykonywać takie operacje jak: New – Tworzenie nowej partycji dostępne tylko na wolnej przestrzeni dyskowej Delete – Usunięcie istniejącej partycji – powoduje utratę danych na niej zapisanych ! Resize/Move – Edycja istniejącej partycji dostępne tylko na partycji stworzonej, nie powoduje utraty danych Copy – Kopiowanie istniejącej partycji Paste –  Wklejanie istniejącej partycji Format to – Zmiana formaty partycji powoduje utratę danych na niej zapisanych!  Mount on – Zamontowanie / Odmontowanie partycji Manage Flags – Zarządzanie flagami Check – sprawdzenie partycji Label – dodanie etykiety do partycji New UUID – Universally unique identifier – nowy uniwersalny unikalny identyfikator partycji Information – wyświetlenie informacji o partycji   To tyle z podstawowych i najważniejszych funkcji programu. W następnym artykule omówiona zostanie podobna funkcja, tym razem z systemu Windows.

Pozdrawiam 😀

Jedna odpowiedź do “GParted w systemie Linux i jego funkcje”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *